Нямате продукти в кошницата.

Вие нямате продукти за сравнение.

Търси

Общи условия за ползване на Decoration.bg

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между Decoration.bg и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн Decoration.bg и поддомейните му (наричани за краткост "Сайт"). Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Decoration.bg (с изключение на линка към настоящите "Общи условия"), потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите "Общи условия".

Decoration.bg е собственост на СИ ЕЙЧ ООД и оперира с административен адрес: 9004 Варна, ул. Константин Величков 19; е-мейл: office@decoration.bg


Потребителят се съгласява с условиятa за използване услугите на Decoration.bg. С натискане на всеки един интерактивен обект, линк или бутон, намиращ се на сайта на decoration.bg (с изключение на линка към настоящите общи условия), се счита, че е запознат с условията, приема ги и се задължава да ги спазва!


Последна актуализация: януари 2016УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА


Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят в наличния им към момента вид, и че Decoration.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до интернет пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до интернет оборудване включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Decoration.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта вследствие на експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ


Предвид ползването на Сайта на Decoration.bg, Потребителят се съгласява да предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни). Потребителят се съгласява да променя при нужда неговите/нейните Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Decoration.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, Decoration.bg уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.
За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на предлаганите в Decoration.bg стоки, е необходимо първо да се регистрирате. При регистрацията трябва да въведете адреса, който ще се използва за доставка, Вашето име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да изберете и парола. След като се регистрирате успешно, при всяка отделна поръчка, имате възможност да коригирате Вашия телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочите Ваш представител, който да приеме поръчката. С отбелязване в полето "Съгласен съм с "Общите условия"" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ


Политика за защита на личните данни
Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на www.decoration.bg
Вашите данни, предоставени при създаването на акаунт, ще бъдат записани в единна база данни на decoration.bg („Администратор/а/ът“) и в тази връзка предоставянето на съгласие с Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за защита на личните данни, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни да бъдат обработвани от Декорейшън във връзка с изпълнение на Вашата поръчка.
Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Decoration.bg при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. Личните данни, доброволно предоставени от Потребителя , които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от Decoration.bg и ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

Събиране и използване на лични данни
Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас или с наши партньори с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Единствено при спазването на настоящата Политика за защита на личните данни и всички приложими законови разпоредби Администраторът и неговите партньори могат да споделят тази информация помежду си и да я използват. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени. Основният принцип, който спазваме при поддържането и администрирането на Уебсайта, е да изискаме само информация (данни), която ни е необходима, за да предоставим заявени от Вас услуги и да изпълним Вашите поръчки, при защита и гарантиране на интересите Ви като потребители и като субекти на лични данни.
Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от Decoration.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и предлаганите услуги. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време. Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Decoration.bg, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

Какви лични данни събираме
Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация - име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация и др. В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба. Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.

Как използваме личните данни
Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.
В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.

Разкриване пред трети страни
В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни фирми, финансови институции и др.) или пред компетентни органи.
Decoration.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Защита на личните данни
Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Цялост и задържане на личните данни
Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни
Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.
Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до office@decoration.bg. С оглед избягване на злоупотреби, искания с горното съдържание ще бъдат разглеждани само ако са изпратени от имейла, използван за регистрацията на акаунта, като запазваме правото си да поискаме допълнителни данни с оглед установяване идентичност на подалия искането и субекта на данните, за който се отнася.
На подадени искания относно лични данни ще бъде отговорено в едномесечен срок, а в случай на необходимост от удължаване на посочения срок ще бъдете информирани за удължаването, както и за причините за забавянето. Можем да откажем да обработваме искания, които се повтарят неоснователно или застрашават поверителността на други потребители.

Как можете да се свържете с нас
С нас можете да осъществите контакт чрез данните за контакт, публикувани на Уебсайта. Дружеството не е задължено да определи Длъжностно лице по защита на данните, поради което по въпроси относно защитата и сигурността на Вашите данни, се обръщайте към нашия представляващ, като използвате средствата за контакт, обявени на Уебсайта.

ДОСТЪП ДО САЙТА И СИГУРНОСТ


Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на Decoration.bg, след като извърши процеса на регистрация. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Decoration.bg за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и / или за всяко друго нарушаване на сигурността. В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Decoration.bg автоматично ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща. Decoration.bg не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание. Потребителят, ползващ Сайта е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. Decoration.bg не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание. Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства Decoration.bg няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.
Потребителят се съгласява, че няма да използва Сайта на Decoration.bg за:
— създаване, изпращане или предаване по някакъв друг начин на Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;
— създаване на рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.
— причиняване на вреда на децата по какъвто и да е начин;
— да се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Decoration.bg, представител на производител и др., както и по друг начин за заблуждаване относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
— фалшифициране на хедъри или по друг начин за манипулиране на идентификационните средства с цел да се прикрие произхода на Съдържание, предавано чрез Сайта;
— създаване, изпращане, публикуване или предаване по друг начин на Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
— създаване, изпращане, публикуване или предаване по друг начин на Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна;
— създаване, изпращане, публикуване или предаване по друг начин на неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
— създаване, изпращане, публикуване или предаване по друг начин на материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
— нарушаване на нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително за въздействие по какъвто и да е друг начин, което влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;
— възпрепятстване предоставянето на услугите на Сайта или нарушаване работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, неспазвайки изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;
— преднамерено или непреднамеренно нарушаване на местни, национални или международни закони;
— преследвана или обезпокояване по друг начин на друг Потребител;
— събиране и неправомерно използване на лична информация за други потребители.
Decoration.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в настоящата точка изисквания и да редактира и премахва информация, предоставенa от потребителя в нарушение на изброените в настоящата точка изисквания.

ПОРЪЧКИ И ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ОТ САЙТА


Поръчките се приемат от сайта 24 часа в денонощието вкл. през почивните дни и в дните на официални празници. При финализиране на Вашата поръчка, Вие имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката на посочения от Вас телефон ще получите потвърждение от оператор на Decoration.bg, което се извършва най-късно на следващия официален работен ден. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани от оператор по е-майл или телефон. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил.
Срокът на доставка е посочен в описанието на всеки артикул и започва да тече от деня на потвърждение на поръчката от представител на Decoration.bg.
След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от Decoration.bg. При правене на поръчката, Потребителят има право да избере стоките, количеството им и начина на доставка според предложените на Сайта варианти.
По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с Decoration.bg, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена:
— за потребители пазаруващи за пръв път - при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта;
— за потребители пазаруващи повече от веднъж - при направата на поръчка;
Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са в българси Лева и с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
Decoration.bg има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки при публикуване на цените Decoration.bg има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. Decoration.bg се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.
В страницата на всяка стока, представена в Сайта, са посочени освен цената и основните характеристики на стоката както и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Decoration.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката не касаещи основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Също така на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки касаещи дадената стока. Decoration.bg не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им.
Decoration.bg има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като Decoration.bg не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ


Доставката на поръчаните стоки се извършва в срок до 2 работни дни от датата на поръчката с куриерска фирма SPEEDY. Decoration.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.
Decoration.bg си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка. Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.
3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
4. Липса на телефон за контакт с потребителя.
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи са за наша сметка. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.

ФОРМИ НА ПЛАЩАНЕ


При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Decoration.bg или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай че в срок от 7 дни от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Decoration.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, Decoration.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на Decoration.bg и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Decoration.bg се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, Decoration.bg автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит Потребителят декларира, че желае избраната от него стока и ще депозира разликата между пълната й стойност и направеният депозит при получаването й. В случай че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в едноседмичен срок след като я е приел, Decoration.bg се задължава да възстанови само вторият депозит, като приеме първоначално направения гаранционен депозит като неустойка от страна на Потребителя.
Форми на плащане:
1. Плащане при доставка (наложен платеж): При получаване на стоката плащате дължимата сума в брой на куриера.
2. Плащане по банков път: Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от Decoration.bg банкова сметка; при получаване на стоката не дължите плащане на куриера.
3. Директно плащане с дебитни и кредитни карти (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron/Classic): Заплащането се извършва чрез онлайн терминал през системата на БОРИКА АД. При избор на този метод ще бъдете прехвърлени към страницата на БОРИКА АД, за да извършите плащането. При получаване на стоката не дължите плащане на куриера.

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА


Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 15 календарни дни от датата на закупуването й в случай че дадената стока е във вида в който е доставена. За целта стоката трябва да е в оригиналната си опаковка и опаковката да не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна). Стоката също така трябва да не е с нарушена цялост на евентуални пломби и етикети, целящи да установят разопаковането или следи от употреба в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.
Ако в рамките на 24 часа от получаването й потребителят констатира дефект на стока, която подлежи на гаранционно обслужване, и ако търговският вид на стоката и опаковката са ненарушени, Decoration.bg се ангажира стоката да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма–производител / вносител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. След изтичане на срока от 24 часа от получаване или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Decoration.bg. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата на Сайта, Decoration.bg възстановява депозираната за стоката от потребителя сума включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съгласно чл.59 ал.3 от ЗЗП в срок от 7 дни от получаване на стоката в ненарушен търговски вид и с ненарушена опаковка.

СПОРОВЕ И ЖАЛБИ


При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на следния адрес за коресподенция: Decoration.bg, 9004 Варна, ул. Константин Величков 19; е-мейл: office@decoration.bg

СТОКИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ


Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от гаранционна карта с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване. Гаранцията губи валидност в следните случаи:
1. При опит за ремонт от неоторизиран от Decoration.bg сервиз;
2. При повреди причинени от неправилна експлоатация;
3. При нарушаване на физическата цялост на изделието;
4. При химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
5. При изгубена гаранционна карта.
Гаранцията не важи за компоненти на продукта с ограничен срок на годност като батерии, консумативи и др. Гаранционното обслужване се поема от Decoration.bg при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
При дефектиране на стока, подлежаща на гаранционно обслужване отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Decoration.bg.

ДРУГИ


Задълженията на Decoration.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.
Decoration.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Decoration.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: http://decoration.bg/terms/
При използване услугите на Decoration.bg потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.


Потребителят се съгласява с условиятa за използване услугите на Decoration.bg. С натискане на всеки един интерактивен обект, линк или бутон, намиращ се на сайта на decoration.bg (с изключение на линка към настоящите общи условия), се счита, че е запознат с условията, приема ги и се задължава да ги спазва!


Последна актуализация: декември 2018